Privacyverklaring van: Wandelcoach-onderwijs (onderdeel van Vitaal werken en leren)

Ik acht zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Uw persoonlijke gegevens worden door mij zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens houd ik mij aan de eisen die de nieuwe privacywetgeving AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, stelt. ( AVG is Nederlandse naam voor Europese GDPR)

Hieronder staat omschreven wat dit voor u en voor mij betekent:

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wandelcoach-onderwijs kan persoonsgegevens en mogelijk ook enkele, voor de wandelcoaching relevante, medische-gegevens over u registreren. Deze gegevens worden verwerkt omdat u gebruik maakt van de diensten van Wandelcoach-onderwijs en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt aan Wandelcoach-onderwijs bij het invullen van het contactformulier op de website.

De gegevens die worden verwerkt door het invullen van het contactformulier op de website Wandelcoach-onderwijs.nl zijn: Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mail adres en uw IP adres. Deze gegevens worden bij de start van het traject aangevuld met geboortedatum, adres, de hulpvraag/ opdracht, eventueel het bedrijf dat de opdrachtgever is, een korte inhoud van het eventuele begeleidingsplan/ de training en indien van toepassing enige relevante medische gegevens. Deze gegevens die ik van u heb gekregen, zijn van belang om u de meest passende begeleiding/ training te geven.

Tijdens een coachgesprek maak ik een kort verslag waar ik houvast aan heb tijdens het coachingstraject.

Waarvoor worden deze persoonsgegevens geregistreerd en gebruikt?

  • Wandelcoach-onderwijs verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen via telefoon, mail of  WhatsApp, als u daar om verzoekt, in het kader van het coachtraject/ de training.
  • Ook kunt u, dankzij de persoonsgegevens, schriftelijk (per e-mail en/of per post) worden benaderd tijdens het coachtraject en/of de nazorg, als wij dit tijdens de intake of gedurende het trainings- of coachtraject hebben afgesproken.
  • Daarnaast zal Wandelcoach-onderwijs uw gegevens gebruiken voor het zo passend mogelijk uitvoeren van het trajectplan, de training of een ander met u overeengekomen product.
  • Ook registreren we uw gegevens zodat wij zaken zoals de overeenkomst, de facturering en overeengekomen verslaglegging of producten, naar het juiste adres op kunnen sturen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wandelcoach-onderwijs bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar. Dit om de juiste  (na)zorg te waarborgen.

Daarnaast ben ik verplicht financiële gegevens, zoals de facturen, 7 jaar te bewaren voor de belastingen. De tussentijdse verslaglegging, wordt al na 3 jaar door mij vernietigd.

U heeft het recht al eerder te vragen om de vernietiging van uw gegevens. ( Zie ‘Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen’)

Delen van uw persoonsgegevens
Wandelcoach-onderwijs verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen of verplichtingen van zorgverzekeraars. Dit zal altijd eerst aan u worden voorgelegd. Ook ben ik verbonden aan de NOBCO waar ik mij houd aan de daar omschreven ethische code. De geheimhoudingsplicht is daar een onderdeel van.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U, en alleen u, heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe via e-mail sturen naar [email protected]. Na ontvangst van de e-mail zal Annemieke Versluis, werkende bij Wandelcoach-onderwijs, op uw verzoek reageren.

Toegang tot uw persoonsgegevens
Behalve Annemieke Versluis, eigenaar van Wandelcoach-onderwijs heeft niemand toegang tot uw gegevens. Het kan dat u de gegevens wel zelf wilt gebruiken om uw coachtraject / training bij de zorgverzekeraar, de gemeente, uw werkgever of een andere instantie te declareren.

Minderjarige cliënten (jonger dan 16 jaar)
Voor minderjarige cliënten dient de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wandelcoach-onderwijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. (Zoals toegang middels wachtwoord, actuele anti-virus software, wekelijkse backup, dossiervorming in afgesloten ruimte).

De website van Wandelcoach-onderwijs maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen bij het invullen van het contactformulier.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Contact
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wandelcoach-onderwijs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Annemieke Versluis, Helene Swarthstraat 40, 20 24 HB Haarlem, middels het sturen van een mail naar [email protected].

Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op en streef hierbij naar een reactie binnen 2 werkdagen.

Update: 4 januari 2021